Automatische versnellingsbak

Bij automatische versnellingsbakken moeten we het probleem eerst lokaliseren

Moderne versnellingsbakken zijn elektronisch aangestuurd.

Laat daarom in eerste instantie het storingsgeheugen van de wagen uitlezen en vergeet niet het oliepeil na te kijken.

Daarna kunnen we pas de conclusie trekken of het defect zich al dan niet in de versnellingsbak bevindt. Vooral schakelproblemen kunnen moeilijk te lokaliseren zijn.

Mechanische problemen uiten zich meestal in doorslippen of wegvallen van een versnelling of lawaai.

Bij computergestuurde bakken is er een noodloopfunctie voorzien. Wanneer de computer een fout detecteert zal de computer de versnellingsbak in een vaste versnelling zetten. Er wordt niet meer op- of afgeschakeld. Meestal wordt de chauffeur door een lampje verwittigd. Dat wordt door bestuurders meestal als “slippen” van de versnellingsbak ervaren. Het is best om dan zo vlug mogelijk een diagnose te laten stellen.

Met onze ervaring en technische documentatie helpen wij u graag om het probleem op te lossen.

Wij zijn bovendien aangesloten bij de Amerikaanse organisatie ATSG die wereldwijd leden ondersteunt met technische info, online helpdesk en seminars. Zo scholen wij ons regelmatig nog bij.

Tip: Niettegenstaande constructeurs beweren dat de olie voor de volledige levensduur van de versnellingsbak is, is een oliewissel en het plaatsen van een nieuwe filter geen overbodige luxe.